Mahuru Māori

02/09/2020

Ka ahei e koe

This weeks theme is “He Kupu Manaaki” – words of encouragement show that you care. Our first phrase is ” Ka ahei e koe”, meaning “You […]